fredag 24 februari 2012

Dåtiden och nu - på kartan

Christer och jag talar ofta om hur livet här på gården kan ha varit, innan vi kom hit. 

Gården, som den ligger nu, byggdes år 1885. Innan dess var fastigheten större och i början av 1800-talet fanns här en stor fyrlängad gård, som man kan se på lantmäteriets gamla karta.   
På den här kartan, som skapades efter enskiftet 1826, ser man, att vägen går rätt in mot gården genom en vagnsport.
År 1873 delades fastigheten mellan två bröder. Den ene brodern använde den södra längan och lät den bli norra längan på hans nya gård. 
Den andre brodern byggde sin trelängade gård mitt inne i vår nuvarande trädgård. Möjligen använde han den norra längan, från gamla gården, som sin södra del  Boningslängan låg alltså i söder, stall och loge norr om den.  
Redan 1882 brann den gården.  En brand är alltid fasansfull, men det måste ha varit en extra fruktansvärd upplevelse, att se sin nästan nya gård brinna!

Efter branden byggdes gården upp igen och stod klar 1885, på sin nuvarande plats.
Söder om gården ser man den gamla vägen, som gick in till den gamla 4-längade gården.
Idag ligger husen  ca 40 m från den vägen.

Det var alltså när vi hittade den gamla lantmäterikartan på nätet som vi såg, att gården tidigare legat på en annan plats på fastigheten.
Då fick vi också förklaringen till, varför det ligger en stensatt, och numera ganska igenfylld brunn, precis vid vår infart. Vi har undrat mycket över, varför man hade brunnen placerad så långt ifrån själva husen och inte inne på gårdsplanen, som det brukar vara.Brunnen, som ligger i slutet på en av stenmurarna, har varit igenfylld med material som sjunkit ihop, så idag ser det ut så här. 
Vi planerar att restaurera den och sätta en sådan här brunjong, fast i betydligt mindre format.
Christer har redan, för många år sedan, samlat in och sparat järnbeslagen till en sådan.

Bilden med brunjongen är hämtad från nätet.

Vår nuvarande gårdspump ser ut så här och ligger, som sig bör, inne på gårdsplanen nära husen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej!

Det är alltid väldigt roligt att få kommentarer! Vill så gärna att du visar att du besökt min blogg! Tack!

Märit